9,2
880 beoordelingen
Yaris GR 2020.jpg

Klachtenprocedure

Heeft u klachten? Vertel het ons. Bent u tevreden? Vertel het anderen.

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Toyota Jacob Schaap, u niet tevreden bent over de procedure rondom de aanschaf van uw auto of het onderhoud aan uw auto, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan de manager klantenrelaties.

De procedure

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer.

Toyota Jacob Schaap Dronten
t.a.v. Dennis Hekert
Houtwijk 2
8251 GD Dronten
dennis@jacobschaap.nl

Toyota Jacob Schaap Lelystad
t.a.v. Mervin Dijkstra
Artemisweg 31
8239 DD Lelystad
mervin@jacobschaap.nl

Naast de melding per brief of per e-mail is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.

Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de manager klantenrelaties, die indien nodig voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Toyota Jacob Schaap gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Hierover wordt u schriftelijk of mondeling op de hoogte gesteld. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Toyota Jacob Schaap aanbrengt.

Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen: 0321-750600 voor de vestiging Dronten en 0320-752626 voor de vestiging in Lelystad.